Advokatė, partnerė

Evelina Bakienė

Vilniaus Universitetas

Advokatė Evelina Bakienė šioje kontoroje dirba jau nuo 2006 m., atstovauja klientus tiek teismuose, tiek sprendžiant ginčus neteismine tvarka.
Iki prisijungiant prie kontoros komandos praktinės patirties Evelina Bakienė įgijo nuo 2005 m. dirbdama teisininke privačiose bendrovėse.
Be kitų teisės sričių itin didelę patirtį Evelina Bakienė turi ginčų sprendimo, sutarčių, nekilojamojo turto ir statybos teisės, teritorijų planavimo, transporto, draudimo, viešųjų pirkimų ir kitose srityse.
Evelina Bakienė Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2006 m. įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.