Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (Privatumo politika) pateikta informacija apie tai, kaip Advokatai KPP valdo iš klientų, partnerių, interneto svetainės (www.advokataiKPP.lt, Interneto svetainė) lankytojų ir (arba) kitų mūsų įvairių paslaugų ir funkcijų naudotojų gautą informaciją.

 

 1. Duomenų valdytojas

Advokato Kazio Pėdnyčios ir partnerių kontoros KPP advokatai yra Jūsų asmens duomenų valdytojai (toliau taip pat vadinama KPP).

Tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi toliau išdėstyta Privatumo politika ir galiojančiais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir kitus duomenų apsaugos teisės aktus. Apsilankę Interneto svetainėje, tampate teisiškai saistomi šios Privatumo politikos.

Naudodamiesi bet kuria šioje Interneto svetainėje teikiama paslauga arba pateikę KPP bet kokią informaciją apie save suprantate, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami, kaip nurodyta toliau. Negalite naudotis Interneto svetaine, jei Jūs visiškai nesutinkate su Privatumo politika.

Jei turite kokių nors klausimų dėl šios Privatumo politikos, galite bet kuriuo metu susisiekti su KPP el. paštu info@advokataiKPP.lt.

 1. Asmens duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

 

 1. Renkami asmens duomenys, rinkimo tikslai ir teisiniai pagrindai

KPP Jūsų asmens duomenis: i) sudarant su Jumis sutartį ir ją vykdant, taip pat siekiant suteikti Jums prašomas teisines paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), ir (arba) ii) gavus Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), ir (arba) iii) jei mes turime laikytis tam tikro teisinio įsipareigojimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), ir (arba) iv) jei turime teisėtą interesą tokiu būdu tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), ir Jūsų interesai bei pagrindinės teisės nėra viršesni už šį interesą. Šie teisėti interesai – tai KPP administracinės funkcijos, Jūsų prašymų pateikti informaciją vykdymas, taip pat teisinių paslaugų klientams teikimas, kai tam tikri duomenys apie Jus yra reikalingi tinkamam paslaugų KPP kontoros klientams suteikimo ir renkami LR advokatūros įstatymo pagrindais ir tvarka.

 

KPP tvarko Jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais.

– Teisinės paslaugos. Teisinių paslaugų teikimo, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymo tikslu kontoroje gali būti tvarkomi tokie kontoros klientų ir kitų su kliento reikalais susijusių trečiųjų asmenų asmens duomenys:

– kliento / potencialaus kliento arba jo atstovo vardas ir pavardė, organizacija, pareigos arba tarnybinė padėtis, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, tarp advokato ir kliento sudarytos sutartys, mokesčių mokėtojo informacija, susitikimų ir skambučių laikas ir trukmė, banko sąskaitos numeris ir kita mokėjimų informacija, nuotrauka; advokato ir kliento paslaptis;

– Kliento ir su kliento klausimu susijusių asmenų duomenys, susiję su bylos / užduoties aplinkybėmis, pateikti ar surinkti atitinkami dokumentai ir duomenys iš viešųjų registrų ar kitų šaltinių, tarp kliento ir trečiųjų asmenų sudarytos sutartys; su klientu ir kitų su kliento reikalais susijusiais asmenimis susiję teismo ir kitų valstybės institucijų sprendimai, teismo nutartys ir kiti dokumentai; duomenys apie teistumą, šeiminę padėtį ir kiti duomenys; KPP advokatų kontoros darbuotojams, advokatams ar advokatų padėjėjams atsiųsti el. laiškai ir susirašinėjimas su jais ir kita mums pateikta arba teikiant pareigas gauta , savarankiškai surinkta informacija apie klientą ar su kliento reikalais susijusius trečiuosius asmenis.

Atitinkamais atvejais teikdami teisines paslaugas mes taip pat galime tvarkyti jautrius asmens duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie nusikalstamas veikas (BDAR 10 straipsnis) ir / ar specialių kategorijų asmens duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie sveikatą (BDAR 9 straipsnio 2 punktas).

Tokių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas ir kiti Lietuvos advokatūros, advokatų, advokatų padėjėjų bei Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų, pageidaujančių verstis advokato veikla Lietuvos Respublikoje, veiklą reglamentuojantys teisės aktai bei tarp klientų ir kontoros advokatų sudarytų teisinių paslaugų ir atstovavimo sutarčių vykdymas. Asmens duomenys, tvarkomi KPP paslaugų teikimo tikslu, bus tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu, siekiant vykdyti teisinius įsipareigojimus  ir KPP teisėtus interesus (apsaugoti mūsų juridines teises, sąskaitų teikimo, administravimo tikslais ir kt.). KPP paslaugų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo mūsų paskutinio bendravimo su tuo klientu dienos, laikantis mūsų įsipareigojimų, numatytų atitinkamuose įstatymuose.

– Tiesioginis bendravimas. Įgyvendindama tikslą tvarkyti Jūsų užklausas, atsiųstas KPP el. paštu ar kitais kontaktais, KPP renka šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė / pavadinimas, el. pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos Jūs pateikiate (pavyzdžiui, telefono numeris), Jūsų užklausos tema ir tekstas. Šie asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo (arba Jūsų prašymo pateikti atsakymą) ir teisėtų KPP interesų įgyvendinimo pagrindu (siekiant valdyti ir administruoti Jūsų klausimus), ir (arba) norint su Jumis susisiekti. Duomenys bus saugomi 2 metus nuo užklausos gavimo.

– Interneto svetainės funkcijos. Interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimo ir statistinės informacijos rinkimo tikslu slapukų pagalba renkami šie asmens duomenys: interneto naršyklės ar mobiliojo įrenginio tipas, operacinė sistema, IP adresas, bendroji geografinė padėtis. Nebūtini slapukai renkami Jūsų sutikimo ir pasirinkimo pagrindu, Jums pažymėjus atitinkamas parinktis Interneto svetainės slapukų pasirinkimo juostoje. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų saugojimą galima rasti šioje Privatumo politikoje.

Interneto svetainė yra skirta 18 metų ir vyresniems asmenims. Jei Jums yra 14 ar daugiau, bet mažiau nei 18 metų, prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką su vienu iš tėvų arba globėjų ir įsitikinti, kad supratote ir laikysitės šios Privatumo politikos. KPP nerenka jaunesnių nei 14 metų asmenų duomenų, todėl tuo atveju, jei Jums mažiau nei 14 metų, neturėtumėte naudotis šia Interneto svetaine ir teikti savo asmens duomenų.

 

– Kandidatų atranka. Kandidatų atrankos tikslu KPP renka šiuos duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, Jūsų užklausos tema ir tekstas, informacija apie Jūsų patirtį ir kita Jūsų CV pateikta informacija.

Kandidato asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtais KPP advokatų kontoros interesais atrinkti tinkamą kandidatą ir kandidato prašymu, kad būtų galima vykdyti atitinkamą atrankos procesą. Jei nesuteiksite savo asmens duomenų, negalėsime pakviesti Jūsų į darbo pokalbį ir (arba) įvertinti Jūsų tinkamumą pareigoms užimti. KPP advokatų kontora saugo kandidato asmens duomenis tol, kol vykdoma atranka į konkrečias pareigas, ir 6 mėnesius po jos pabaigos. Gavus Jūsų sutikimą, tokie asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau.

– Socialiniai tinklai. KPP socialinių tinklų (LinkedIn) paskyrų valdymo ir administravimo tikslu KPP renka šiuos asmens duomenis, kuriuos Jūs suteikiate savanoriškai: Jūsų socialinio tinklo profilio pavadinimas, profilio nuotrauka, KPP paskyroje pateikti vieši komentarai, taip pat Jūsų užklausų, jei tokių buvo, tema ir tekstas. KPP tvarko šiuos asmens duomenis Jūsų sutikimo (Jūsų prašymo pateikti atsakymą arba Jūsų pasirinkimo pateikti komentarą) pagrindu ir įgyvendindama KPP teisėtus interesus bendrauti su mūsų sekėjais. Tokie asmens duomenys bus saugomi tol, kol KPP aktyviai naudos savo paskyrą, nebent Jūs patys bet kuriuo metu ištrinsite (arba paprašysite mūsų ištrinti) savo asmens duomenis anksčiau.

– Kovos su pinigų plovimu ir klientų pažinimo įsipareigojimų laikymasis. Asmens tapatybės patvirtinimo ir kovos su pinigų plovimu bei klientų pažinimo patikrinimų vykdymo (kai jų reikia ir reikiama apimtimi) tikslais KPP renka šiuos asmens duomenis: kliento / potencialaus kliento arba jo atstovo vardas ir pavardė, organizacija, pareigos arba tarnybinė padėtis, biuro adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, sąsajos su kitomis KPP kontoros bylomis ir užduotimis, pagrindinė veikla, asmens tapatybės dokumento kopija, įskaitant gimimo datą, asmens kodą, nuotrauką, paso / ATK numerį, tautybę ir gyvenamąją šalį, banko sąskaita ir mokėjimų duomenys, šalys, kuriose potencialus klientas arba atstovaujama įmonė turi arba ketina turėti verslo santykių, veiklos sąsajos su specialiosiomis sritimis, politikoje dalyvaujančio asmens statusas (jei yra), partinė priklausomybė, susitarimai dėl mokėjimų ir lėšų / pajamų šaltinis, atstovaujamos įmonės direktoriai, akcijų valdymas, informacija apie jos faktiškuosius savininkus.

Asmens duomenys, tvarkomi asmens tapatybės patvirtinimo ir kovos su pinigų plovimu bei klientų pažinimo patikrinimų vykdymo tikslais, bus tvarkomi KPP teisinio įsipareigojimo vykdymo ir viešųjų interesų (neteisėtos veiklos prevencijos ar nustatymo) įgyvendinimo pagrindais. Tokie asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo mūsų paskutinės bendravimo su tuo klientu dienos ir laikantis mūsų įsipareigojimų, numatytų atitinkamuose teisės aktuose.

– Interesų konfliktas. Siekdama gauti kontaktinę informaciją ir patikrinti, ar nėra interesų konflikto, KPP advokatų kontora renka šiuos asmens duomenis: kliento / potencialaus kliento ar jo atstovo vardas ir pavardė, organizacija, pareigos arba tarnybinė padėtis, biuro adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, sąsajos su kitomis KPP bylomis ir užduotimis bei pagrindinė veikla.

Šiuo tikslu asmens duomenys bus tvarkomi norint susisiekti su klientu / potencialiu klientu, vykdyti sutartis su kitais klientais, vykdyti teisinius įsipareigojimus ir įgyvendinti KPP ar trečiojo asmens teisėtus interesus. Šiuo tikslu asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo mūsų paskutinės bendravimo su konkrečiu klientu dienos ir laikantis mūsų įsipareigojimų, numatytų atitinkamuose įstatymuose.

KPP saugos Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek būtina tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti ir tvarkomi, įgyvendinti. Pavyzdžiui, tai gali būti bet kurių teisinių, reguliavimo, apskaitos, ataskaitų teikimo reikalavimų vykdymo, teisinių paslaugų teikimo, teisinių reikalavimų nustatymo ar gynybos tikslai.  Pasibaigus pirmiau nurodytiems terminams, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti. Kai kuriais atvejais, jei to reikalauja ar tai leidžia atitinkami teisės aktai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį.

4. Slapukai 

Interneto svetainėse naudojami išmanūs ir naudingi metodai, siekiant padidinti jų patogumą ir padaryti jas kuo įdomesnes kiekvienam lankytojui. Vienas iš geriausiai žinomų metodų susijęs su slapukais. Interneto svetainių savininkai ar trečiosios šalys, pavyzdžiui, reklamuotojai, kurie rodo reklamą jūsų lankomoje interneto svetainėje, naudoja slapukus. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainės išsaugo naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose esanti informacija taip pat gali būti naudojama jūsų naršymui skirtingose interneto svetainėse, kurios naudoja tą patį slapuką, sekti. Slapukai skirstomi pagal trukmę ir tai, kas juos nustato. Manome, kad jus svarbu informuoti apie slapukus, kuriuos naudoja mūsų interneto svetainė ir kokiais tikslais jie naudojami. Informavimo tikslas yra trejopas – norime kuo geriau užtikrinti jūsų privatumą, patogumą ir mūsų interneto svetainės finansavimą. Šiame paaiškinime pateikiama daugiau informacijos apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus ir jų naudojimo tikslus.

Kaip KPP naudoja slapukus

KPP naudoja slapukus lankytojų statistiniams duomenims rinkti ir informacijai apie jūsų pasirinkimus, kai naršote po interneto svetaines, įrašyti. Mes slapukus naudojame tam, kad jums, kaip lankytojui, pagerintume interneto svetainės naudojimo patirtį.

Slapukai ir jų funkcijos

Skirtingų rūšių slapukai naudojami skirtingiems tikslams.

Toliau pateikiamas dažniausiai sutinkamų slapukų rūšių sąrašas ir paaiškinama, kam jie naudojami.

Seanso slapukai

Seanso slapukas laikinai išsaugomas jūsų kompiuterio atmintyje, kol jūs naršote interneto svetainėje, pavyzdžiui, kad būtų galima sekti, kokią kalbą pasirinkote. Seanso slapukai jūsų kompiuterio atmintyje ilgą laiką nesaugomi, jie visada išnyksta, kai išjungiate savo žiniatinklio naršyklę.

Ilgalaikiai ar sekimo slapukai

Ilgalaikis slapukas išsaugo failą jūsų kompiuteryje ilgam laikui; tokios rūšies slapukas turi galiojimo datą. Ilgalaikiai slapukai padeda interneto svetainėms įsiminti jūsų informaciją ir nuostatas būsimiems apsilankymams. Tai lemia greitesnę ir patogesnę prieigą, nes, pavyzdžiui, jums nereikia iš naujo prisijungti. Pasibaigus galiojimo laikui slapukas automatiškai pašalinamas, kai grįžtate į jį sukūrusią interneto svetainę.

Lankomos svetainės slapukai

Juos nustato pati interneto svetainė (ta pati sritis kaip naršyklės adreso juostoje) ir gali nuskaityti tik ta svetainė. Šie slapukai paprastai naudojami tokiai informacijai kaip jūsų pasirinkimai išsaugoti, kad būtų galima panaudoti jums vėl apsilankius svetainėje.

Svetimi slapukai

Juos nustato sritys, kurios skiriasi nuo rodomos naršyklės adreso juostoje, t. y. ne interneto svetainės savininkai. Šie slapukai, pavyzdžiui, naudojami rinkti informaciją reklamai ir naudotojo turiniui. Taip pat svetimi slapukai gali būti naudojami interneto svetainės statistikai rinkti. Kadangi svetimi slapukai leidžia išsamiau analizuoti naudotojų naršymo įpročius, jie laikomi jautresniais nepažeidžiamumo atžvilgiu, todėl dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia pakeisti nuostatas ir nepriimti svetimų slapukų.

Kaip peržiūrėti slapukus

Kadangi slapukai yra paprasti tekstiniai failai, juos galima peržiūrėti su daugeliu tekstų rengyklių ar rašyklių. Galite spustelėti slapuką ir atverti jį. Toliau pateikiamas nuorodų sąrašas, kaip peržiūrėti slapukus skirtingose naršyklėse. Jeigu naudojate kitą naršyklę, žiūrėkite naršyklių slapukų informaciją. Jeigu naudojate mobilųjį telefoną, išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.

„Firefox“

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

„Chrome“

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

„Internet Explorer 8–11“

http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies

Slapukų išjungimas / įjungimas ar šalinimas

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite per naršyklės nuostatas. Jeigu norite, kad interneto svetainės visiškai netalpintų slapukų Jūsų kompiuteryje, galite pakeisti savo naršyklės nuostatas taip, kad Jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką. Taip pat galite pritaikyti savo nuostatas taip, kad naršyklė atmestų visus slapukus arba tik svetimus slapukus. Panašiai galite pašalinti savo slapukus, kurie jau buvo patalpinti kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad turėsite atskirai pritaikyti nuostatas kiekvienai naudojamai naršyklei ir kompiuteriui. Informuojame, kad jeigu nenorite slapukų, mes negalėsime užtikrinti, jog mūsų interneto svetainė tinkamai veiks. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos ir kai kurių interneto svetainių galite daugiau nematyti. Be to, atmetę slapukus nebūtinai nematysite jokių reklamų. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie jūsų interesų ir bus dažniau kartojamos. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nuostatų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad parinktumėte tinkamas nuostatas. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti internete, svetainėje http:// www.aboutcookies.org/ Kiti / nenumatyti slapukai

Atsižvelgiant į tai, kaip veikia internetas ir žiniatinklio svetainės, mes ne visada žinome apie slapukus, kuriuos patalpina trečiosios šalys per mūsų interneto svetainę. Tai ypač taikytina atvejams, kai mūsų interneto svetainėje yra vadinamieji įtaisytieji elementai: tekstai, dokumentai, vaizdai ar trumpi vaizdo klipai, kurie išsaugoti kitos šalies svetainėje, bet rodomi mūsų ar per mūsų interneto svetainę.

Todėl jeigu susidursite su tokiais slapukais mūsų interneto svetainėje, kurių mes nenurodėme anksčiau, praneškite mums. Arba kreipkitės tiesiogiai į susijusią trečiąją šalį ir paklauskite, kokius slapukus jie patalpino, kodėl taip daro, apie slapuko naudojimo trukmę ir kaip jie užtikrina jūsų privatumą.

 

 1. Duomenų gavėjai

KPP turi teisę atskleisti  Kliento asmens duomenis ar su Klientu susijusią informaciją , taip pat su kliento reikalu susijusių trečiųjų asmenų duomenis, tiek kiek tai reikalinga teisinėms paslaugoms teikti, Advokatūros įstatyme numatytų teisių įgyvendinimui:

 • viešiesiems registrams (jei to reikia teisinėms paslaugoms teikti),
 • teismams, antstoliams, arbitrams, tarpininkams, kitoms proceso šalims ir jų teisininkams (jei to reikia procesiniams veiksmams vykdyti),
 • policijai, teisėsaugos institucijoms, mokesčių institucijoms ir kitoms valdžios institucijoms,
 • mūsų patarėjams profesiniais klausimais, pavyzdžiui, apskaitininkams (jei to reikia teisinėms paslaugoms teikti), Advokato kontoros darbuotojams, kitiems advokatams / advokato padėjėjams, kurie pasitelkiami teisinėms paslaugoms Klientui teikti;
 • kitoms institucijoms, tretiesiems asmenims, kai informacijos nurodymas yra reikalingas Kliento pavedimui įvykdyti ar pagrįsti kliento / kliento atstovo teisę gauti teisinėms paslaugoms teikti reikalingą informaciją, ai kitaip susijęs su paslaugų klientui suteikimu ir jo interesų atstovavimu.

Tuo atveju, jei to aiškiai reikalaujama atitinkamuose teisės aktuose, Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios institucijoms.

Visą Jūsų suteiktą informaciją, įskaitant visus naudojant slapukus surinktus duomenis, gali tvarkyti KPP kontoros advokatai / padėjėjai ir ji gali būti perduodama tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie teikia kiekvienai paslaugas ir veikia jos vardu (pvz., tai įmonės, teikiančios apskaitos, IT , korespondencijos pristatymo, vertimo ir  kt. paslaugas).

Trečiosios šalys. KPP neperdavinės Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (nepriklausančias ES / EEE), nebent būtų įvertinta, kad tai būtina. Tam tikrais atvejais, jei KPP turi pasitelkti trečiuosius asmenis, pvz., kitas advokatų kontoras, finansinius ir kitus patarėjus, kad suteiktume Jums prašomą teisinę konsultaciją, toks asmens duomenų perdavimas vykdomas vadovaujantis BDAR 49 straipsnio 1 dalies b–e punktais. Slapukų tiekėjams padedant surinkta asmeninė informacija gali būti perduodama į EEE nepriklausančias šalis (t. y. JAV, kai naudojami Google Analytics slapukai). KPP imsis visų pastangų, kad užtikrintų, jog perduodant tokius duomenis būtų laikomasi BDAR reikalavimų ir taikomos tinkamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys liktų apsaugoti ir saugūs.

 

 1. Duomenų apsaugos priemonės

KPP įgyvendina tinkamas ir BDAR nuostatas atitinkančias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų informaciją apie Jus nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo ar prieigos bei nuo visų kitų neteisėto tvarkymo būdų.

Nepaisant dedamų pastangų, turėtumėte suprasti, kad KPP negali užtikrinti arba garantuoti bet kurios Jūsų mums perduodamos informacijos saugumo, nes šiuo metu nė vienas iš duomenų perdavimo ar saugojimo metodų nėra 100 procentų saugus.

 

 1. Jūsų teisės

Jūs turite teisę: i) susipažinti su savo informacija, kurią tvarko KPP , ii) pareikalauti, kad tokia informacija būtų ištaisyta, atnaujinta, ištrinta ar užblokuota, iii) gauti savo informacijos kopiją, iv) nesutikti, kad ji būtų tvarkoma, v) jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui), vi) gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte KPP advokatų kontorai, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, turėtumėte pateikti rašytinį prašymą el. paštu info@advokataiKPP.lt.  KPP įgyvendins Jūsų teises per 30 dienų, nebent būtų teisėtų priežasčių šiam laikotarpiui pratęsti. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir tinkamai įgyvendinti Jūsų teises, KPP turi teisę paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybės įrodymą.

Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai (Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/. )

Prašome atkreipti dėmesį, kad kai kurios pirmiau išvardytos teisės gali būti apribotos, jei KPP teisėti interesai ar teisiniai įsipareigojimai yra viršesni už Jūsų interesus ir teises (visų pirma, susiję su Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymu ar mūsų juridinių teisių įgyvendinimu ir gynimu). Kai kurių asmens duomenų gali būti neįmanoma atskleisti dėl konfidencialumo įsipareigojimų vykdymo ir (arba) teisinių profesinių privilegijų ir profesinių paslapčių neatskleidimo užtikrinimo.

 1. Pakeitimai

KPP turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies, keisti, modifikuoti, papildyti šią Privatumo politiką. Visi šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jūs įsipareigojate reguliariai peržiūrinėti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte apie visus pasikeitimus.

 1. Interneto svetainės duomenys ir nuosavybės teisė

Interneto svetainė ir jos turinys pateiktas tik bendrosios informacijos teikimo tikslais. KPP neprisiima jokios atsakomybės už Interneto svetainėje pateiktą informaciją ir medžiagą.

Interneto svetainėje teisiniais klausimais pateikta informacija teikiama tik kaip bendrosios gairės ir ja nederėtų remtis, kaip konkrečios teisinės konsultacijos pakaitalu.

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į interneto svetaines, priklausančias, paskelbtas ir prižiūrimas trečiųjų asmenų. KPP neprisiima jokios atsakomybės už tokių trečiųjų asmenų interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.

Tokia apimtimi, kiek leidžia galiojantys įstatymai, KPP neprisiima jokios atsakomybės ir pareigų dėl jokių klausimų, susijusių su Jūsų ar bet kurių trečiųjų asmenų apsilankymu šioje Interneto svetainėje ar jos ir jos turinio naudojimu.