Mūsų teikiamos paslaugos

Įmonių teisė

Įmonių steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, kapitalo dydžio keitimas, valdymo struktūra ir organų tarpusavio santykiai, akcininkų ginčai, įmonių susijungimai ir įsigijimai.

Komercinė teisė ir sutartys

Kasdienės veiklos dokumentų rengimas, prekybos, tiekimo, komercinio atstovavimo ir kt. komercinės teisės klausimai, sutartys, derybos

Nekilnojamojo turto ir statybų teisė

Sandoriai, suvaržymai, bendraturčių santykiai, teritorijų planavimo procedūros, žemės ginčai, statybos dalyvių santykiai, savavališkos statybos

Intelektinė nuosavybė

Autorinės sutartys, prekių ženklų, dizaino, patentų registravimas, savininko teisių apsauga, ginčai, licencinės, franšizės sutartys

Baudžiamoji teisė

Gynyba visose proceso stadijose, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo ar atsakovo teisės

Konkurencijos ir vartotojų teisė

Nesąžininga konkurencija, koncentracija, klaidinanti reklama, nesąžininga komercinė veikla, vartotojų teisės

Draudimo teisė

Ginčai iš draudimo teisinių santykių dėl išmokų mokėjimo, jų dydžio nustatymo, atstovavimas

Mokesčių teisė

Konsultacijos, atstovavimas mokestinių tyrimų ir patikrinimų metu, mokestiniai ginčai

Administraciniai ginčai

Administracinės procedūros ir ginčai, atstovavimas. Administracinių nusižengimų bylos.

Viešieji pirkimai

Konsultavimas ir teisinės paslaugos viešųjų pirkimų procese, atstovavimas.

Civilinis procesas

Procesiniai dokumentai, atstovavimas visų instancijų teismuose.

Prievolės

Sutartinės ir deliktinės atsakomybė, turtinės ir neturtinės žalos klausimai, skolos, teisminis procesas ir antstolių veiksmų priežiūra.

Darbo teisė

Darbo sutarčių sudarymas, vykdymas, nutraukimas, materialinės atsakomybės, papildomi susitarimai, įmonės vidaus dokumentai, darbo ginčai

Šeimos teisė

Santuokos nutraukimas, turto padalijimas, išlaikymo klausimai; vaiko kilmės ar tėvystės klausimai; teismo leidimai, sutuoktinių sutartys.

Paveldėjimas

Konsultacijos dėl paveldėjimo, palikimo priėmimas, atstovavimas ginčuose.